MEZI II

1996

instalace na výstavě Orbis Fictus,Valdštejnská jízdárna, Praha

on-line přenos satelitních dat z meteorologického ústavu do prostoru galerie a jejich transformace z numerické do obrazové podoby pomocí IR senzorů