RED LIGHT INSECURITY

2001 - 2007

Instalatce v Domě U zlatého prstenu GHMP, Praha, Entermultimediale 3

Systém odpočítávajících displejů, které jsou aktivovány pohybem návštěvníka..........Každý z nich je řízen optickým sensorem.---- Displaje vypadají neaktivní dokud divák nespustí odpočítávání, které se může zastavit kdykoli.---------------Displeje jsou podobné těm, které používají teroristé na výbušninách. ---------Červené světlo sugeruje pocit nejistoty, která závisí na podmínkách, kde jsou displeje umístěné.

   

projekt je součástí výstavy New Old Cold War