HiVOIM

2009

High Voltage Image

Projekt HiVOIM sleduje fenomén skládání nanovlákené struktury v závislosti na vodivosti podkladového materiálu a na přicházející hodnotě vysokého napětí. Nanovlákna jsou přesněji rozmístěna v místech s větší vodivostí a tím je možné dosáhnout "řízeného" zásahu do struktury jejich vazby. HiVOIM je miniaturní obraz vznikající v nanoprostoru.
Podkladová plocha pro vznik nanovlákenné struktury je rozdělena na vodivá a nevodivá místa podobným způsobem jakým jsou vyráběny plošné spoje. Podle konstukce a designu vodivé plochy vzorováním vzniká HiVOIM.

Spolupráce s Laboratoří nanovláken TU Liberec

 

     

 

 

 

 

Festival ENTER4