LIMITOVANÁ SVOBODA

2007

Instalace v Domě u Zlatého prstenu GHMP, Praha

projekt pracuje s odrazem dvou entit navzájem. Divák vstupuje jako třetí obraz mezi zrcadlové objekty a může se promítnout v kterémkoli z nich.................................................. .zrcadla.....water jet cutting....výška 185 cm