PARAZYTUJÍCÍ UMĚNÍ

1996

Instalace v továrně Kosmos Bratislava

bílé entity jsem instaloval během společné výstavy za a do blízkosti uměleckých děl ostatních autorů..................................Snažil jsem se o to, aby na všech fotografiích byly tyto parazyté

variabilní rozměr, bílá hmota komätex