VIDEO PROJEKTY

 

JEJICH ŽIVOTY 2000 délka 30min,-------nekonečná smyčka záběrů hybných mechanismů automatizovaných linek. Proces neustálého stereotypního pohybu je metaforou života civilizované společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RYTMY VZBOUZENÍ 1997 délka 1min 35 sec,-------stejné detaily těla muže a ženy jsou prolínány do sebe tak, aby nebylo možné zcela poznat o jakou část se zrovna jedná. Univerzálnost tělesné nevyhraněné existence.