MALÉ ZBRANĚ

2005

Instalace v galerii Jeleni Praha

projekt poukazuje na systematické zaznamenávání veškerých situací pomocí kamer......Spygame je hra s obrazem získaným z webových kamer. Webcams zprostředkovávají intimní životy dobrovolníkù i obětí a fenomémen voyerství narůstá pomocí internetu do obrovských rozměrů.Obraz z malé kamery je autentickou realitou.----------------------------------------------------------------------------------------------101 fotografií 10 x 8 cm z webových kamer umístěných na zdi